Onder meer ten behoeve van de vorige werkgever, maar ook ten behoeve van derden is HDH actief in het begeleiden van fusies en overnames van andere bedrijven of het nemen van participaties daarin. Daarbij wordt gewerkt op basis van een vooraf overeengekomen uurtarief, gecombineerd met een succesfee.

Otto Hidma beschikt over een uitgebreide ervaring op het terrein van bedrijfsovernames, waarbij zowel als kopende als verkopende partij werd gehandeld. Daardoor onderscheidt HDH zich van Corporate Investment afdelingen van de Banken en/of adviesbureaus op het gebied van mergers en acquisitions, die veelal als (financiële) adviseurs fungeren. Het overnemen van bedrijven is meer dan het maken van een waardering, het opstellen van een Letter of Intent, het verrichten van een due diligence onderzoek en het opstellen van een koopovereenkomst. Het gaat om het samenvoegen van twee of meer bedrijven, om gevoel en werkgelegenheid van mensen, het al dan niet verlaten van vaak jarenlange gewoontes en handelsnamen in gevestigde markten. Dit vereist inzicht, tact en onderhandelingsvaardigheid om ingewikkelde processen van bedrijfsovernames aan te kunnen sturen. HDH kan haar kennis en ervaring, juist vanuit deze gezichtspunten, inzetten ten behoeve van haar opdrachtgevers.